• Alle boxen worden goed onderhouden en zijn schoon en droog.

  • De huurovereenkomst in het eerste jaar is op basis van een jaarcontract. Na een jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

  • Voor het aangaan van een huurovereenkomst is eenmalig € 45,= administratiekosten verschuldigd.

  • Normaliter is er geen borg verschuldigd.

  • Er is geen btw verschuldigd indien de garagebox uitsluitend gebruikt wordt voor opslagruimte.

  • Er is geen btw verschuldigd bij het huren van een bedrijfsruimte. Daar kan echter wel voor geopteerd worden.

  • Er is wel btw verschuldigd indien de garage gebruikt wordt voor het stallen van een auto. In dat geval wordt de vermelde huurprijs verhoogd met 21% btw.

  • Bij een box met eigen stroommeter wordt jaarlijks het verbruik verrekend. De minimale bijdrage is € 25= per jaar.

  • Bedrijfsruimtes zijn bruikbaar als multifunctionele opslagruimte of als werkplaats voor zzp-ers of hobbyisten.

  • De storage voor motorfietsen aan de Hatertseweg wordt gedeeld met maximaal twee andere motorfietsen.

  • Het is verboden een middel als bedoeld in de Opiumwet te telen, te produceren, te verwerken, aanwezig te hebben, te verhandelen of anderzijds in bezit te hebben in het verhuurde. Verhuurder behoudt zich het recht voor om (on)aangekondigd te (laten) controleren op voornoemde zaken.

 

IBAN: NL84 INGB 000 54 613 54
BTW nr.: NL001102658B27
Postadres: Postbus 31123, 6503CC Nijmegen